Jeugdwet kent geen inkomenstoets ouders

juni 24, 2021

Als ouders jeugdhulp aanvragen, moet de gemeente onderzoek doen naar de beperkingen van de jongere, de mogelijkheid om de problemen zelf op te lossen en het ‘probleemoplossend vermogen’ van het gezin. Als de problemen niet met eigen kracht opgelost kunnen worden, zal de gemeente een voorziening vanuit de Jeugdwet moeten aanbieden. Uit een recent gepubliceerde uitspraak van de hoogste bestuursrechter, kan dat ook met een pgb voor ouders die de zorg zelf leveren.

 

Probleemoplossend vermogen

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2019, stelt de hoogste bestuursrechter dat een gemeente geen jeugdhulp hoeft toe te kennen als het ‘probleemoplossend vermogen’ van een gezin voldoende is om de vraag naar jeugdhulp op te lossen. Oftewel, als een gezin zelf de problemen kon oplossen, dan hoeft de gemeente niets te doen.

 

Veel gemeenten zagen in deze uitspraak de mogelijkheid om het pgb voor ouders aan banden te leggen. Zelfs als ouders met werken waren gestopt om de bovengebruikelijke zorg aan hun kind te geven, konden ze niet langer die uren vanuit een pgb vergoed krijgen. Tenzij de ouders konden aantonen dat er financiële problemen zouden ontstaan. De normen die gemeenten daarvoor gebruikten waren echter zo laag, dat (bijna) geen ouder meer een pgb kon krijgen. Belangenbehartiger.nl ondersteunt meerdere ouders die door dit nieuwe beleid in grote (financiële) problemen zijn gekomen.

 

Géén inkomenstoets 

De Centrale Raad van Beroep heeft hier nu een stokje voor gestoken. De hoogste bestuursrechter heeft geoordeeld dat gemeenten géén onderzoek naar de financiële draagkracht van ouders mogen doen. Het gevolg is dat ouders weer ‘gewoon’ een pgb voor het verlenen van bovengebruikelijke jeugdzorg kunnen krijgen.

 

Hulp nodig?

Blijft uw gemeente de inkomenstoets hanteren waardoor u geen pgb voor de zorg aan uw kind kan krijgen? Neem dan contact met ons op.

 

 

Lees hieronder de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep:

ECLI_NL_CRVB_2021_1327 geen inkomenstoets in Jeugdwet