Hoogste rechter: gemeente moet in besluit aantal uren noemen

april 3, 2019

De hoogste bestuursrechter in Nederland heeft de gemeente Enschede op de vingers getikt over de wijze van toekenning van thuishulp vanuit de Wmo 2015. De gemeente Enschede moet voortaan in het besluit aangeven op hoeveel uren en minuten huishoudelijke hulp iemand aanspraak maakt.

 

Resultaatsgericht indiceren

De hoogste rechter zet hiermee een streep door het ‘resultaatsgericht indiceren’, waarin een gemeente alleen maar aangeeft dat iemand recht heeft op ‘een schoon en leefbaar huis’. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is bindend voor alle gemeenten.

 

VNG maakt geen haast

Vooralsnog maken gemeenten geen haast met het veranderen van het beleid. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft aan eerst het standpunt van de Minister af te wachten. Desalniettemin kunnen burgers – onder verwijzing naar de uitspraken van de CRvB – van hun gemeente eisen dat zij een indicatie in uren en minuten afgeeft.

 

UItspraak Centrale Raad van Beroep