Na een uitspraak van de hoogste bestuursrechter waarin staat dat gemeenten in een besluit altijd het aantal uren Hbh moeten opnemen, mogen gemeenten niet meer in ‘resultaatsgebieden’ indiceren. De minister heeft vorig jaar al aangekondigd dat hij gemeenten die mogelijkheid wel wil geven en de wet zal gaan aanpassen. (zie nieuwsbericht van 18 april 2019)

 

Op 12 april 2020 heeft de minister een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij uitlegt op welke punten hij de Wmo 2015 wil gaan wijzigen.

 

Allereerst krijgt het Ondersteuningsplan een prominente rol in de Wmo 2015. Als een gemeente resultaatsgericht wil gaan indiceren, dan is de gemeente verplicht om in het ondersteuningsplan de frequentie en activiteiten van de ondersteuning te benoemen.Vervolgens zal de gemeente goed moeten controleren of het resultaat ook echt wordt behaald en van voldoende kwaliteit is.

 

Ten derde zal de gemeente een helder normenkader voor het vaststellen van de huishoudelijke hulp moeten vaststellen. Dat normenkader zal objectief moeten zijn en door een onafhankelijke derde zijn opgesteld. De gemeente of de zorgaanbieders mogen dat niet zelf doen!

Tot slot moet de gemeente in de Verordening aangeven welke voorzieningen zij lokaal kennen. De gemeente zal dit verder in de beleidsregels moeten uitwerken èn aangeven of zij een besluit nemen in uren òf in resultaatgebieden.

 

Op dit moment mogen gemeenten nog niet in resultaatsgebieden indiceren. In een besluit moet nog steeds het aantal uren en minuten Hbh staan. Is dat bij u niet het geval en bent u hier ontevreden over, dan kunt u met Belangenbehartiger.nl contact opnemen.

 

Wanneer gaat de nieuwe wet in?

Dat is op dit moment nog niet duidelijk. De Minister moet eerst nog het een en ander onderzoeken voordat hij een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer kan indienen. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer hij dat zal doen, hoe het wetsvoorstel eruit ziet en of het parlement hiermee instemt. Zeker in de Corona-tijd en met de verkiezingen van maart 2021 in zicht, is het onzeker of de huidige minister dit wetsvoorstel door het parlement geloodst kan krijgen.

 

Brief Minister over resultaatsgericht indiceren