Hoogste bestuursrechter: ook begeleiding moet in uren worden vastgesteld!

juni 24, 2021

Als u hulp en ondersteuning vanuit de Wmo nodig hebt, dan zal de gemeente uw zorgvraag moeten onderzoeken. De gemeente zal in een besluit moeten vastleggen welke ondersteuning u vanuit de Wmo kan krijgen.

 

Er zijn nog steeds veel gemeenten die de ondersteuning in ‘resultaten’ vastleggen. Zij zeggen bijvoorbeeld dat u recht hebt op een schoon en leefbaar huis. Op deze manier is het voor u niet duidelijk hoe uw huis schoon en leefbaar wordt. Welke activiteiten worden er verricht en hoe lang komt iemand bij u langs? De hoogste rechter heeft in een eerdere uitspraak al bepaald dat een gemeente niet op die manier een indicatie mag afgeven. In de indicatie zal ook het aantal uren en minuten vastgelegd moeten worden. Belangenbehartiger.nl schreef hier al eerder over.

 

Gelukkig zijn er steeds meer gemeenten die de uitspraak van de hoogste rechter respecteren en hun beleid hebben aangepast. Dat geldt helaas niet voor alle gemeenten en ook niet voor alle vormen van ondersteuning. Zo wordt er wel voor huishoudelijke hulp, maar niet voor individuele begeleiding een ‘uren en minuten’ indicatie afgegeven. Op de vraag of dat is toegestaan, heeft de hoogste bestuursrechter nu duidelijkheid gegeven.

 

Uitspraak hoogste bestuursrechter

In een recente uitspraak van de hoogste bestuursrechter staat dat de gemeente ook voor de Wmo-maatwerkvoorziening ‘begeleiding’ een indicatie in uren en minuten moet afgeven. Alleen dan weet de burger waar hij of zij aanspraak op maakt en kan er ook gericht bezwaar worden gemaakt. Door alleen maar in resultaatsgebieden te indiceren, wordt de rechtszekerheid van de burger aangetast. Met deze uitspraak moet het voor alle gemeenten duidelijk zijn dat zowel hulp bij het huishoudelijke hulp als begeleiding in uren en minuten geïndiceerd moeten worden.

 

Hulp nodig?   

Als uw gemeente nog steeds in resultaatsgebieden indiceert en u vindt dat u daarmee niet de hulp en ondersteuning krijgt die u nodig hebt, dan kunt u met ons contact opnemen. Wij gaan met u na wat de juridische (on)mogelijkheden zijn. Mocht het zinvol zijn om in bezwaar en beroep te gaan, dan kunt u op onze deskundigheid vertrouwen!