Beleidsregels

december 16, 2018

In beleidsregels wordt het beleid van de overheid of gemeente verder uitgewerkt. Wordt doorgaans vastgesteld door de Minister of het College van Burgemeester en wethouders.