Hoorzitting

december 16, 2018

Een hoorzitting is een zitting van de gemeente of het CIZ, waarbij u uw bezwaren mondeling kan toelichten. Een hoorzitting kan ook telefonisch gehouden worden.