Bodemprocedure

december 16, 2018

In een bodemprocedure wordt het geschil definitief beslecht. Dit in tegenstelling tot een voorlopige voorziening of een kort geding, waar de rechter een voorlopig oordeel geeft.