Budgetplan

december 16, 2018

In een budgetplan staat welke zorg u tegen welke prijs met het pgb wilt inkopen. Het budgetplan moet u bij de pgb-aanvraag meesturen.