CIZ

december 16, 2018

Centrum indicatiestelling zorg. Het CIZ stelt vast (indiceert) of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg en zo ja, in welk cliëntprofiel u terecht komt