Beschermd wonen

december 16, 2018

Maatwerkvoorziening. Vorm van wonen waarin mensen met een beperking of handicap onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen.