Ondersteuningsplan

december 16, 2018

Na het keukentafelgesprek stelt de gemeente een ondersteuningsplan op, waaruit duidelijk wordt welke zorg u van de gemeente, sociale netwerk of uit andere voorzieningen kunt ontvangen. Hierna kan een maatwerkvoorziening worden aangevraagd.