Regiobinding

december 16, 2018

Bij regiobinding heeft de gemeente als voorwaarde aan Wmo-zorg dat u een binding (woning of werk) met de gemeente moet hebben. Regiobinding is per 1 januari 2015 bij wet verboden.