Niet ontvankelijk

december 16, 2018

Niet-ontvankelijk betekent dat uw bezwaar/beroep niet in behandeling wordt genomen, omdat uw bezwaarschrift bijvoorbeeld te laat is ingediend. Er wordt dan niet inhoudelijk naar uw bezwaarschrift gekeken.