Voorliggende voorziening

december 16, 2018

Een voorliggende voorziening houdt in dat er, alvorens er een recht bestaat op een wettelijke regeling, een recht is op een andere regeling. Als u bijvoorbeeld recht heeft op Wlz-zorg, komt u niet in aanmerking voor de Wmo. De Wlz is in dit voorbeeld een voorliggende voorziening ten opzichte van de Wmo.