Zorgkantoor

december 16, 2018

Organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van Wlz-zorg. Het zorgkantoor maakt bijvoorbeeld afspraken met zorginstellingen. Het zorgkantoor geeft ook het persoonsgebonden budget uit.