Wet Dwangsom

december 16, 2018

Als de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing, kunt u de gemeente ‘in gebreke stellen’. De gemeente heeft dan nog twee weken de tijd om een besluit te nemen. Doet zij dat niet, dan moet zij u een vergoeding betalen.