Documenten & publicaties


 


Wlz

 

CIZ Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2020

Pdf | 01-2020 | VWS

 

CIZ Beleidsregels indicatiestelling 2019

Pdf | 26-12-2018 | VWS

 

Zorgprofielen versie 2020

Pdf | 01-2020 | VWS

 

tarieventabel-pgb-wlz-2020

Pdf | 10-2018 | ZN

 

tarieventabel-pgb-wlz-2019

Pdf | 10-2018 | ZN

 

Wet langdurige zorg

Pdf | 01-2020

 

Besluit langdurige zorg

Pdf | 01-2020

 

Regeling langdurige zorg

Pdf | 01-2020

 

Voorschrift Zorgtoewijzing 2019

Pdf | 12-2018 | ZN

 

Sjabloon_Meerzorg_2020_V0.2.5

Excel | 12-2019 | ZN

 

Protocol Meerzorg 2017

Pdf | 12-2016 | ZN

 

Informatie hulpmiddelen aan Wlz clienten in zorginstellingen

Pdf | 01-2020 | VWS

 

Folder Mogelijkheden voor extra budget 2018 versie 28 juni 2018

Pdf | 06-2018 | ZN

 


Wmo 2015

 

Wmo 2015

Pdf | 01-2020

 

Uitvoeringsregeling Wmo 2015

Pdf | 01-2020

 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Pdf | 01-2020

 

Wijzigingsbesluit Wmo 2015 abonnementstarief 2020

Pdf | 01-2020

 


Jeugdwet

 

Jeugdwet

Pdf | 01-2020

 

Besluit Jeugdwet

Pdf | 01-2020

 

Regeling Jeugdwet

Pdf | 01-2020

 


 

Bezwaar & Beroep

 

Algemene wet bestuursrecht

Pdf | 01-2019

 

Besluit proceskosten bestuursrecht

Pdf | 01-2020

 

Voorbeeld pro forma bezwaar en beroepschrift

word|12-2018|BB.nl

 


Belangenbehartiger.nl

 

Privacyreglement

Pdf | 01-2019

 

Klachtenreglement

Pdf | 01-2019