De aanvraag


Als u zorg nodig heeft, moet u die aanvragen bij de instantie die daarover gaat. Voor de Wmo is dat de gemeente. De gemeente heeft allerlei informatie van u nodig om te bepalen of u recht heeft op zorg.

 

Bij de aanvraag moet u duidelijk aangeven welke zorg u nodig heeft. Het is handig om bij de aanvraag alvast wat stukken mee te sturen, zoals een medische verklaring of een evaluatie van een behandelplan. Als u het niet meestuurt, kan de gemeente er later om vragen en dan duurt het langer voordat de gemeente een beslissing neemt. De aanvraag is compleet als hij, voorzien van dag- en handtekening, naar de gemeente wordt opgestuurd.

 

In sommige gemeentes is het mogelijk om telefonisch of per email een aanvraag in te dienen. Uw gemeente kan u hierover informeren.

 

Aanvraag Wmo 2015
De aanvraagprocedure voor zorg vanuit de Wmo 2015 loopt in de meeste gemeentes anders. In de Wmo 2015 staat dat u eerst een ‘melding’ bij de gemeente moet doen. De gemeente heeft vervolgens 6 weken de tijd om uw hulpvraag te onderzoeken. Pas als blijkt dat u een individuele ‘maatwerk’ voorziening nodig heeft, kan u een formele aanvraag doen. De gemeente moet dan binnen 2 weken een beslissing nemen.

 

Binnen acht weken neemt de gemeente een beslissing over uw aanvraag. U krijgt een brief waarin de gemeente de beslissing toelicht. Bent u niet tevreden met de beslissing, dan kunt u bezwaar aantekenen.

 

 


Veelgevraagd

 

Wat moet ik in mijn aanvraag zetten?

 

Hoe maak ik bezwaar tegen een besluit van de gemeente?

 

De gemeente is te laat met de beslissing op mijn bezwaarschrift. Wat kan ik doen?

 

Hoe verloopt een aanvraag voor de Wmo 2015?