Algemene wet bestuursrecht


De Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelt de wijze waarop een aanvraag moet worden ingediend, de gemeente een besluit moet nemen en een bezwaar- en beroepsprocedure moet verlopen. Zowel de gemeente als u moet zich hieraan houden. In de Algemene wet bestuursrecht staat ook precies omschreven wanneer u naar de rechter kan stappen en wat de rechter al-dan- niet mag doen.

 

In de Algemene wet bestuursrecht staat uw recht op bezwaar en beroep

 

De Algemene wet bestuursrecht is hiermee een belangrijke wet, waarin uw rechten en plichten voor de bezwaar- en beroepsprocedure staan beschreven.

 

 


Veelgevraagd

 

Welke wet heeft voorrang?