Het beroepschrift


Met een beroepschrift stelt u formeel beroep in tegen de beslissing op uw bezwaarschrift. Een beroepschrift moet per brief naar de rechtbank worden verzonden.

 

Het moet voor de Rechtbank duidelijk zijn tegen welk besluit u in beroep gaat. Dit kan u doen door een kopie van de beslissing op uw bezwaarschrift mee te sturen. Verder moet u in het beroepschrift uitleggen waarom u het niet met de beslissing van de gemeente eens bent. Tot slot moet in uw beroepschrift uw naam en adresgegevens staan en door u zijn ondertekend.

 

Verstuur een beroepschrift altijd aangetekend

 

Het is aan te raden om uw beroepschrift aangetekend te versturen. Als de Rechtbank het beroepschrift niet ontvangt, dan kan u met het verzendbewijs (goed bewaren!) aantonen dat het beroepschrift op tijd is verzonden.

 

Het besluit blijft geldig

De beslissing op uw bezwaarschrift blijft geldig totdat de Rechtbank uitspraak heeft gedaan. Als er een ‘spoedeisend’ belang is (u krijgt bijvoorbeeld geen zorg, terwijl dat wel nodig is) dan kan er bij de rechtbank een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

 

Pro forma beroep
Het is niet altijd mogelijk om binnen zes weken een beroepschrift in te dienen. Om te voorkomen dat u de termijn overschrijdt, kan u een voorlopig beroepschrift indienen. Dit wordt ook wel een pro forma beroepschrift genoemd.

 

Met een pro forma beroepschrift laat u de Rechtbank weten dat u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, maar dat u nog geen volledig beroepschrift kan indienen. Van de Rechtbank krijgt u extra tijd, meestal vier weken, om alsnog een volledig beroepschrift in te dienen.

 

Als u bij de rechtbank in beroep wil gaan, dan moet u hiervoor griffierecht betalen. Het griffierecht bedraagt € 47,00 (2019)

 

 


Veelgevraagd

 

Wat is een voorlopige voorziening?

 

Hoe teken ik beroep aan tegen de beslissing op mijn bezwaarschrift?

 

Moet ik altijd griffierecht betalen?

 

Wat kan Belangenbehartiger.nl in een beroepsprocedure voor mij doen?