Het besluit


Binnen 8 weken nadat u een aanvraag hebt ingediend, neemt de gemeente een formeel besluit. In een brief (beschikking) legt de gemeente uit hoe ze tot het besluit zijn gekomen, waarbij zoveel mogelijk wettelijke regelingen worden genoemd. Tot slot moet de gemeente de bezwaarmogelijkheden noemen, zoals het adres waar u een bezwaarschrift naar toe moet sturen.

 

De gemeente moet haar besluit schriftelijk toelichten

 

Als het besluit is afgegeven, heeft u nog 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. De termijn begint een dag nadat het besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet per post voor het einde van de termijn zijn verzonden.

 

Voorbeeld
De dagtekening op het besluit van de gemeente is maandag 1 april 2019. De termijn begint voor u op dinsdag 2 april 2019. Zes weken later is het dinsdag 14 mei 2019. Het bezwaarschrift moet uiterlijk op maandag 13 mei 2019 (aangetekend!) zijn verzonden.

 


Veelgevraagd

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente?

 

Morgen verloopt de termijn om bezwaar aan te tekenen. Wat kan ik doen?

 

Mag de gemeente, zonder dat ik een aanvraag heb ingediend, een besluit nemen?