Het bezwaarschrift


Met een bezwaarschrift maakt u formeel bezwaar tegen een besluit van de gemeente. Een bezwaarschrift moet per brief naar de gemeente worden verzonden, tenzij de gemeente aangeeft dat dit ook via de ‘elektronische weg’ (email, formulier op de website) kan.

 

Het moet voor de gemeente duidelijk zijn waartegen u bezwaar maakt. Dit kan u doen door een kopie van het besluit met uw bezwaarschrift mee te sturen. Verder moet u in het bezwaarschrift uitleggen waarom u het niet met het besluit eens bent. Tot slot moet in het bezwaarschrift uw naam en adresgegevens staan en door u zijn ondertekend.

 

Verstuur een bezwaarschrift altijd aangetekend

 

Het is aan te raden om een bezwaarschrift aangetekend te versturen. Als de gemeente het bezwaarschrift niet ontvangt, dan kan u met het verzendbewijs (goed bewaren!) aantonen dat het bezwaarschrift op tijd is verzonden.

 

Het besluit van de gemeente blijft geldig
Het besluit waar u bezwaar tegen maakt, blijft geldig totdat de gemeente een nieuw besluit heeft genomen. Als er een ‘spoedeisend’ belang is (u krijgt bijvoorbeeld geen zorg, terwijl dat wel nodig is) dan kan er bij de rechtbank een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

 

Pro forma bezwaar
Het is niet altijd mogelijk om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen. U wacht bijvoorbeeld op een medische verklaring of u komt er om persoonlijke redenen niet aan toe. Om te voorkomen dat u de termijn overschrijdt, kan u een voorlopig bezwaarschrift indienen. Dit wordt ook wel een pro forma bezwaarschrift genoemd.

Met een pro forma bezwaarschrift laat u de gemeente weten dat u het niet eens bent met het besluit, maar dat u nog geen volledig bezwaarschrift kan indienen. Van de gemeente krijgt u extra tijd, meestal vier weken, om alsnog een volledig bezwaarschrift in te dienen.

 


Veelgevraagd

 

Wat is een voorlopige voorziening?

 

Hoe maak ik bezwaar tegen een besluit van de gemeente?

 

Wat kan Belangenbehartiger.nl in een bezwaarprocedure voor mij doen?