Het hoger beroepschrift


Met een hoger beroepschrift stelt u formeel hoger beroep in tegen de uitspraak van de Rechtbank. Een hoger beroepschrift moet per brief naar de Centrale Raad van Beroep worden verzonden.

 

Het moet voor de Centrale Raad van Beroep duidelijk zijn tegen welke uitspraak u hoger beroep aantekent. Dit kan u doen door een kopie van de uitspraak van de Rechtbank mee te sturen. Verder moet u in het hoger beroepschrift uitleggen waarom u het niet met de uitspraak van de Rechtbank eens bent. Tot slot moet in uw hoger beroepschrift uw naam en adresgegevens staan en door u zijn ondertekend.

 

Verstuur een hoger beroepschrift altijd aangetekend

 

Het is aan te raden om uw beroepschrift aangetekend te versturen. Als de Centrale Raad van Beroep het hoger beroepschrift niet ontvangt, dan kan u met het verzendbewijs (goed bewaren!) aantonen dat het hoger beroepschrift op tijd is verzonden.

.

De uitspraak van de Rechtbank wordt opgeschort

Anders dan bij bezwaar- en beroepsprocedures, wordt de uitspraak van de Rechtbank wel opgeschort. Dit is vooral vervelend als uw beroep door de Rechtbank gegrond is verklaard, want dan blijft het besluit van de gemeente van kracht.

Via een voorlopige voorziening kan aan de voorzieningenrechter van – bijvoorbeeld – de Centrale Raad van Bestuur, worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen overeenkomstig de uitspraak van de rechtbank. (zie voorlopige voorziening)

 

Pro forma hoger beroep
Het is niet altijd mogelijk om binnen 6 weken een hoger beroepschrift in te dienen. Om te voorkomen dat de termijn overschrijdt, kan u een voorlopig hoger beroepschrift indienen. Dit wordt ook wel een pro forma hoger beroepschrift genoemd.

 

Kosten
Als u bij de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep gaat, dan moet u hiervoor griffierecht betalen. Het griffierecht bedraagt € 128,00 (2019).

 

 


Veelgevraagd

 

Hoe teken ik hoger beroep aan tegen de uitspraak van de Rechtbank?

 

Kan de gemeente ook in hoger beroep gaan?

 

Wat kan Belangenbehartiger.nl in een hoger beroepsprocedure voor mij doen?