De hoorzitting


Voordat de gemeente een beslissing op het bezwaarschrift neemt, moet u de mogelijkheid hebben gehad om uw bezwaren mondeling toe te lichten. Dit wordt door de gemeente zelf gedaan. De hoorzitting mag niet worden gedaan door een persoon die het besluit waar u bezwaar tegen maakt heeft genomen.

 

U heeft recht op een hoorzitting

 

De gemeente kan uw bezwaarschrift zelf afhandelen of door een bezwarencommissie. Een bezwarencommissie heeft een onafhankelijke voorzitter en daarnaast minimaal 2 andere leden. Bij een bezwarencommissie zal ook een vertegenwoordiger van de gemeente voor de hoorzitting worden opgeroepen.

 

Wanneer geen hoorzitting
In de volgende situaties hoeft de gemeente geen hoorzitting te houden:
– het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval als u buiten de termijn bezwaar heeft gemaakt;
– het bezwaar kennelijk ongegrond is. Bij een kennelijk ongegrond bezwaar gaat het erom dat het vanuit de wet en/of uitspraken van rechters duidelijk is dat het bezwaar ongegrond is;
– U heeft verklaard geen hoorzitting te willen;
– als u van de gemeente een brief heeft gehad waarin u moet aangeven of u gehoord wil worden en hier niet binnen de termijn op heeft gereageerd en/of
– als de gemeente volledig aan uw bezwaar tegemoet komt.

 


Veelgevraagd

 

Wat doet een bezwaarcommissie?

 

Hoe lang duurt het voordat de gemeente een beslissing op mijn bezwaarschrift neemt?

 

Hoe lang duurt het voordat een bezwarencommissie een besluit moet nemen?