Waarom bezwaar en beroep?


Als de gemeente een beslissing neemt en u bent het daar niet mee eens, dan kan u hiertegen bezwaar aantekenen. De gemeente moet het besluit dan opnieuw bekijken en een nieuw besluit nemen. Als u het er dan nog niet mee eens bent, dan kan u in beroep gaan bij de rechtbank.

 

De bezwaar en beroepsprocedure is belangrijk om u een tegenwicht te geven aan de macht van de overheid: u kunt de beslissing van de overheid aanvechten bij de rechter. De rechter toetst of de beslissing van de gemeente niet in strijd is met de wet en regelgeving. Als dat wel het geval is, dan kan de rechter het besluit van de gemeente vernietigen.

 

Zonder een bezwaar- en beroepsprocedure kan u niets tegen de gemeente ondernemen

 

Achtergrond: Montesquieu
De idee van bezwaar- en beroepsprocedures komt voort uit de ‘trias politica’ van Montesquieu. Hij heeft in 1744 bedacht dat je de macht die voorheen vaak bij 1 persoon lag, bijvoorbeeld de koning, moest delen in drie – elkaar controlerende – machten: de wetgevende macht (Eerste en Tweede Kamer), uitvoerende macht (Koning, regering en ambtenaren) en de rechtsprekende macht (rechters).

 

Door de macht te scheiden, heeft u de mogelijkheid om een beslissing van de gemeente door de rechterlijke macht te laten controleren. Rechters kijken of de gemeente het besluit wel volgens de (landelijke) wet heeft uitgevoerd en uw rechten heeft gerespecteerd. Zonder bezwaar en beroepsprocedure zou dat niet mogelijk zijn en bent u overgeleverd aan de grillen van de gemeente. Kortom: een bezwaar- en beroepsprocedure is belangrijk om het machtsevenwicht in balans te houden.

 


Veelgevraagd

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente?

 

Wat kan Belangenbehartiger.nl voor mij doen?