Proceskostenvergoeding


Bij een (deels) gegrond bezwaar kan een proceskostenvergoeding aan u worden toegekend. Om voor een proceskostenvergoeding in aanmerking te komen gelden de volgende twee voorwaarden:
1. er is door ‘een derde’ beroepsmatig rechtsbijstand verleend, bijvoorbeeld door een advocaat of juridisch adviseur. De advocaat of juridisch adviseur mag geen familie van de bezwaarmaker zijn;

2. voordat er op de het bezwaarschrift is besloten, heeft u (of uw gemachtigde) om een proceskostenvergoeding gevraagd. Het is verstandig om al in het bezwaarschrift om een proceskostenvergoeding te vragen.

 

Vraag in uw bezwaar- of beroepschrift om een proceskostenvergoeding

 

In de beslissing op het bezwaarschrift moet de gemeente de hoogte van de proceskostenvergoeding vaststellen. Voor het vaststellen van een proceskostenvergoeding wordt gebruik gemaakt van een puntentelling volgens het Besluit Proceskostenvergoeding.

 

In het bestuursrecht geldt de volgende puntendeling: voor het indienen van een bezwaarschrift 1 punt en 1 punt voor het bijwonen van een hoorzitting. Het totaal aantal punten wordt vermenigvuldigd met een bepaalde factor, welke overeenkomt met de moeilijkheidsgraad van de zaak. Voor een zeer eenvoudige zaak is dat 0,25 en voor een ingewikkelde zaak 2. Het gemiddelde ligt op 1.

 

In het Besluit proceskostenvergoeding wordt de waarde voor een punt vastgesteld. In 2019 is dat € 512,00.

 

Voorbeeld
In een bezwaarprocedure heeft de heer Jansen Belangenbehartiger.nl ingeschakeld. De heer Dol heeft namens de heer Jansen bezwaar aangetekend en hij was ook op de hoorzitting aanwezig. Het bezwaar wordt gegrond verklaard, waarbij de ‘moeilijkheidsgraad’ op ‘gemiddeld’ wordt gezet.

 

1 punt (bezwaarschrift) + 1 punt (hoorzitting) x 1 (moeilijkheid) x € 512,00 = €1.024,00

 


Veelgevraagd

 

Kom ik ook voor een proceskostenvergoeding in aanmerking als mijn dochter bezwaar maakt?