Termijnen bij een bezwaarprocedure


Aan elke stap in de procedure zit een termijn. De gemeente moet binnen een bepaalde termijn reageren op uw aanvraag. U moet binnen een bepaalde termijn bezwaar aantekenen tegen een gemeentelijke beslissing. Hieronder een overzicht van de belangrijkste termijnen.

 

Aanvraag

De gemeente moet binnen een redelijk termijn een beslissing nemen op uw aanvraag, meestal is dat acht weken. Als het de gemeente niet lukt om binnen acht weken een besluit te nemen, dan krijgt u een brief waarin een nieuw termijn staat.

 

Wmo 2015
Voor de Wmo 2015 geldt dat de gemeente 6 weken de tijd heeft om onderzoek te doen. Na deze 6 weken (of zoveel eerder als het onderzoek is afgerond) kunt u een aanvraag doen. De gemeente moet dan binnen 2 weken een beslissing nemen.

 

Bezwaarschrift

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat de gemeente het besluit heeft verzonden, worden ingediend. De termijn begint een dag nadat het besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet per post voor het einde van de termijn zijn verzonden. Er geldt geen termijn als het bezwaarschrift is gericht tegen het niet nemen van een besluit.

 

Beslissing op het bezwaarschrift

De gemeente moet binnen zes weken nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken, een beslissing op het bezwaarschrift nemen. De gemeente kan de termijn met zes weken verlengen. Verder uitstel kan alleen maar als u daarmee instemt of als dat in verband met een wettelijke procedure nodig is.

 

Bezwarencommissie

De gemeente kan zich laten adviseren door een onafhankelijke bezwarencommissie. Als dat het geval is, dan wordt de termijn met 6 weken verlengd.

 

Voorbeeld 
De gemeente neemt op maandag 1 april 2019 een besluit, de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift eindigt op maandag 13 mei 2019. Voor de gemeente begint de termijn op dinsdag 14 mei 2019, waardoor de gemeente uiterlijk maandag 24 juni 2019 de beslissing op bezwaar moet hebben verzonden.

 

De gemeente mag de termijn eenmalig zonder uw toestemming 6 weken verlengen en daarmee komt de uiterste verzenddatum op maandag 5 augustus 2019 te liggen.

 

Mocht de gemeente gebruik maken van een bezwarencommissie, dan is de uiterste beslistermijn 16 september 2019.

 

 


Veelgevraagd

 

Wat zijn de gevolgen als ik te laat een bezwaarschrift indien?

 

Hoe lang duurt het voordat de gemeente een besluit moet nemen?

 

Hoe lang duurt het voordat een bezwarencommissie een besluit moet nemen?

 

Hoe maak ik bezwaar tegen een besluit van de gemeente?

 

De gemeente is te laat met de beslissing op mijn bezwaarschrift. Wat kan ik doen?