Termijnen bij een hoger beroep


Een hoger beroepschrift moet binnen 6 weken nadat de rechtbank haar uitspraak heeft verzonden, worden ingediend. De termijn begint een dag nadat de uitspraak is verzonden. Het hoger beroepschrift moet per post voor het einde van de termijn zijn verzonden.

 

De termijn om hoger beroep aan te tekenen bedraagt zes weken nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

 

Uitspraak Centrale Raad van Beroep

Nadat de Centrale Raad van beroep het dossier heeft bestudeerd, wordt er een zitting gehouden waar alle partijen voor worden uitgenodigd. Na afloop van de zitting wordt het onderzoek gesloten en zal de Centrale Raad van Beroep binnen zes weken uitspraak doen. In bijzondere situatie kan de termijn met zes weken worden verlengd.

 

Tegen een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep kan geen hoger beroep worden aangetekend. Mocht u van mening zijn dat er ‘vormfouten’ zijn gemaakt. dan kan u cassatie aantekenen.

 

 


Veelgevraagd

 

Hoe teken ik hoger beroep aan tegen de uitspraak van de Rechtbank?

 

Kan ik in beroep tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep?