Termijnen bij een beroepsprocedure


 

Een beroepschrift moet binnen zes weken nadat de gemeente de beslissing op bezwaar heeft verzonden, worden ingediend. De termijn begint een dag nadat het besluit is verzonden. Het beroepschrift moet per post voor het einde van de termijn zijn verzonden.

 

Er geldt geen termijn als het beroepschrift is gericht tegen het niet nemen van een besluit.

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken

 

Uitspraak rechtbank

Nadat het onderzoek bij de rechtbank wordt afgesloten, doet de bestuursrechter binnen zes weken schriftelijk uitspraak. In bijzondere situatie kan de termijn met zes weken worden verlengd.

 

Voorbeeld 
De gemeente neemt op maandag 5 augustus 2019 een beslissing op het bezwaarschrift, de termijn voor het indienen van een beroepschrift eindigt op maandag 16 september 2019.

 


Veelgevraagd

 

Hoe teken ik beroep aan tegen de beslissing op mijn bezwaarschrift?

 

Wat kan Belangenbehartiger.nl in een beroepsprocedure voor mij doen?