De voorlopige voorziening


De uitspraak van de rechtbank wordt in hoger beroep niet opgeschort: de uitspraak van de rechtbank moet worden uitgevoerd. De gevolgen van de uitspraak van de rechtbank kan voor u grote gevolgen hebben, waardoor u een spoedeisend belang hebt om bij de Centrale Raad van Beroep of de Hoge Raad een voorlopige voorziening aan te vragen.

 

Een voorlopige voorziening betekent dat de voorzieningenrechter van de CRvB een speciale regeling (voorziening) treft die in de plaats komt van de uitspraak van de rechtbank. De gemeente is verplicht de uitspraak van de voorzieningenrechter uit te voeren.

 

Bij een voorlopige voorziening wordt altijd eerst gekeken naar het ‘spoedeisend belang’

 

Spoedeisend belang

Voordat de voorzieningenrechter een zaak inhoudelijk bekijkt, zal hij eerst kijken of er echt sprake is van een spoedeisend belang. Zijn de gevolgen echt zo ernstig dat er niet kan worden gewacht op een beslissing in de hoger beroepsprocedure (bodemprocedure)?

 

Mocht de voorzieningenrechter van mening zijn dat de bodemprocedure kan worden afgewacht, zal hij doorgaans geen voorlopige voorziening treffen. Als de bodemprocedure vanwege het spoedeisende belang niet kan worden afgewacht, wordt het hoger beroep inhoudelijk beoordeeld.

 

De voorzieningenrechter geeft een voorlopig oordeel over de vraag of het hoger beroep gegrond is of niet. De toetsing is minimaal. Als de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treft, dan is dat voor de duur van de hoger beroepsprocedure. De rechter mag uiteindelijk in de bodemprocedure een andere beslissing nemen.

 

Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het griffierecht bedraagt € 128,00 (2019)

 

 


Veelgevraagd

 

Wat is een voorlopige voorziening?

 

Hoe vraag ik een voorlopige voorziening aan

 

wanneer is er sprake van een spoedeisend belang?