De voorlopige voorziening


 

 

Tijdens de bezwaarprocedure blijft het besluit waartegen u bezwaar maakt van kracht. Het kan zijn dat deze beslissing zulke grote gevolgen voor u heeft, dat er een ‘spoedeisend’ belang is om bij de rechter een ‘voorlopige voorziening’ aan te vragen. Een voorlopige voorziening betekent dat de rechter een speciale regeling (voorziening) treft die in de plaats komt van het besluit waar u bezwaar tegen maakt. De gemeente is verplicht de uitspraak van de rechtbank uit te voeren. Tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter kan niet in beroep worden gegaan.

 

Spoedeisend belang

Voordat de voorzieningenrechter een zaak inhoudelijk bekijkt, zal hij eerst kijken of er echt sprake is van een spoedeisend belang. Zijn de gevolgen zo ernstig dat er niet kan worden gewacht op een beslissing op bezwaar? Pas als er een ‘spoedeisend belang’ is, zal het verzoek verder worden behandeld.

 

Bij een voorlopige voorziening geeft de rechter een voorlopig oordeel

 

De voorzieningenrechter geeft een voorlopig oordeel over de vraag of uw bezwaar gegrond is of niet. Als de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treft, dan is dat voor de duur van de bezwaarprocedure. De gemeente mag uiteindelijk een andere beslissing op het bezwaarschrift nemen, waartegen u in beroep kan gaan.

 

Als u een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvraagt, dan moet u hiervoor griffierecht betalen. Het griffierecht bedraagt € 47,00 (2019)

 

 


Veelgevraagd

 

Wat is een voorlopige voorziening?

 

wanneer is er sprake van een spoedeisend belang?

 

Kan je tegen de uitspraak van een voorzieningenrechter in beroep?

 

Moet ik altijd griffierecht betalen?

 

Wat kan Belangenbehartiger.nl bij een voorlopige voorziening voor mij doen?