Wet Dwangsom


Net als de burger, moet ook de gemeente zich houden aan verschillende termijnen. Zo moet de gemeente binnen bepaalde termijnen een beslissing op uw aanvraag of op uw bezwaarschrift nemen. Als de gemeente dat niet doet, dan kan u de gemeente formeel ‘in gebreke stellen’. Hiermee zegt u dat de gemeente te laat is en dat u van de gemeente verwacht dat zij binnen 2 weken een beslissing nemen. Doet de gemeente dat niet, dan moet de gemeente een dwangsom betalen.

 

Met de Wet Dwangsom kan u de gemeente dwingen om op tijd een besluit te nemen

 


Hoogte dwangsom
De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen € 20,00 per dag, de daarop volgende veertien dagen € 30,00 per dag en tot slot de laatste veertien dagen € 40,00 per dag. De dwangsom bedraagt maximaal € 1.260,00. In het beslissing op het bezwaarschrift moet de gemeente de aanspraak en hoogte van de dwangsom vaststellen.

 


Veelgevraagd

 

Wat is een ‘ingebrekestelling’?

 

Hoe stel ik de gemeente in gebreke?