De zitting bij de CRvB


Na ontvangst van alle stukken, zal de rechter van de Centrale Raad van Beroep de stukken bestuderen. Dit wordt het ‘vooronderzoek’ genoemd. Na afloop van het vooronderzoek wordt u voor een ‘onderzoek ter zitting’ uitgenodigd.

 

Meervoudige kamer
Bij de Centrale Raad van Beroep wordt elke zaak in principe door de meervoudige kamer behandeld. In totaal buigen drie rechters over uw zaak. Een voorlopige voorziening wordt wel door één rechter behandeld.

 

Naast de rechter is ook een griffier en een juridisch adviseur op de zitting aanwezig. De griffier noteert wat tijdens de zitting wordt verteld.

 

 


Veelgevraagd

 

Kan de gemeente ook in hoger beroep gaan?

 

Moet ik altijd griffierecht betalen?

 

Ben ik verplicht om naar de zitting te gaan?