De zitting bij de rechtbank


Na ontvangst van alle stukken, zal de bestuursrechter de stukken bestuderen. Dit wordt het ‘vooronderzoek’ genoemd. Na afloop van het vooronderzoek wordt u uitgenodigd voor een ‘onderzoek ter zitting’ bij de Rechtbank

 

Enkelvoudig/meervoudige kamer

Een zaak kan door een enkelvoudige of (bij ingewikkelde zaken) een meervoudige kamer worden behandeld. Bij een enkelvoudige kamer is één rechter en bij een meervoudige kamer zijn er drie rechters aangesteld.

 

Naast de rechter is ook een griffier op de zitting aanwezig. De griffier noteert wat tijdens de zitting wordt verteld.

 

 


Veelgevraagd

 

Hoe verloopt een zitting bij de Rechtbank?

 

Hoe teken ik beroep aan tegen de beslissing op mijn bezwaarschrift?

 

Wat kan Belangenbehartiger.nl in een beroepsprocedure voor mij doen?