Aanvraag


Als uw kind jeugdhulp nodig heeft, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen. Er zijn gemeentes waar u met uw vraag terecht kunt bij een ‘wijkteam’ of een ‘Loket Jeugd en Gezin’ bij u in de buurt. Bij andere gemeenten moet u een speciaal telefoonnummer bellen. Vaak staat op de website van de gemeente waar u moet zijn.

 

Redelijk termijn

Anders dan bij de Wmo 2015 staat in de Jeugdwet geen beschrijving van hoe de gemeente een aanvraag voor jeugdhulp moet afhandelen. Nu er in de Jeugdwet géén termijn voor het afhandelen van de aanvraag wordt genoemd, geldt automatisch de Algemene wet bestuursrecht. In deze wet staat dat de gemeente binnen een ‘redelijk’ termijn de aanvraag moet afhandelen.

 

Een redelijk termijn is acht weken. Mocht de gemeente meer tijd nodig hebben, dan moeten zij dat zo snel mogelijk – maar wel binnen acht weken – laten weten dat zij meer tijd nodig hebben, waarom dat is en wanneer de gemeente alsnog een besluit gaat nemen.

 

Meldingsfase is niet van toepassing!

In de Wmo 2015 ziet een aanvraag er anders uit. Daar doet iemand eerst een ‘melding’ en pas na een onderzoek kan er een formele aanvraag worden gedaan. In de Jeugdwet is dat niet geregeld, waardoor de vraag voor jeugdhulp meteen een formele aanvraag is.

 


Veelgevraagd

 

Waar moet ik jeugdhulp aanvragen?

 

Welke jeugdzorg wordt niet door de gemeente gegeven?

 

Wat doet een vertrouwenspersoon?