Bezwaarprocedure


 

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, dan kunt u binnen zes weken bij de bezwaar aantekenen. Dit kunt u doen door in een brief (bezwaarschrift) te vertellen waarom u het niet met het besluit eens bent.

 

In het besluit van de gemeente staat waar u het bezwaarschrift moet indienen. In het bezwaarschrift moeten de volgende zaken zijn opgenomen:
– tegen welk besluit u bezwaar maakt (stuur een kopie van het besluit mee!);
– uw naam en adres;
– de reden waarom u het niet met het besluit eens bent (motivatie);
– uw handtekening.

 

Als u namens iemand anders bezwaar maakt, dan kan de gemeente om een schriftelijke machtiging vragen.

 

Bezwaarprocedure

Het voeren van een bezwaarprocedure is vaak specialistisch werk. Dat geldt zeker voor de Jeugdwet en de Wmo. Belangenbehartiger.nl is hierin gespecialiseerd en wij willen u graag adviseren.

 

ONS EERSTE JURIDISCHE ADVIES IS GRATIS EN VERPLICHT U TOT NIETS

 

 


Veelgevraagd

 

Wat kan Belangenbehartiger.nl voor mij doen?

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente?