Eigen Bijdrage


Vanaf 1 januari 2016 mag de gemeente geen eigen bijdrage meer vragen voor jeugdhulp. Als de gemeente toch een eigen bijdrage of een ouderbijdrage vraagt, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen.

 

 


Veelgevraagd

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente?

 

Wat kan Belangenbehartiger.nl in een bezwaarprocedure voor mij doen?