Gebruikelijke zorg


Om een goed beeld te krijgen welke zorg uw kind nodig heeft, zal de gemeente een overzicht moeten maken van alle activiteiten waarbij uw kind hulp of ondersteuning nodig heeft. In kortdurende situaties wordt van ouders verwacht dat zij hun kind alle persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleegkundige handelingen geven. Bij langdurige situaties wordt er gekeken welke zorg gebruikelijk is en welke niet. Voor de bovengebruikelijke zorg kunt u een indicatie jeugdzorg aanvragen.

 

Bovengebruikelijke zorg

Om te kunnen beoordelen wat gebruikelijke zorg is, zal een vergelijking gemaakt moeten worden met kinderen van dezelfde leeftijdscategorie en zonder handicap of beperking. De extra zorg en ondersteuning die uw kind nodig heeft, noemt men ‘bovengebruikelijke zorg’.

 

Bij bovengebruikelijke zorg kan het zowel om een zorgactiviteit als om extra zorgtijd gaan. Een voorbeeld van een zorgactiviteit is het verschonen van een 12-jarig meisje. Het is niet gebruikelijk dat een kind van 12 nog wordt verschoond. Het CIZ heeft een Protocol gebruikelijke zorg CIZ opgesteld die door veel gemeenten wordt gebruikt.

 

Een voorbeeld van extra zorgtijd is de zorg voor een 3-jarig spastisch meisje. Voor kinderen van 3 is het gebruikelijk dat ouders hun kinderen verschonen, maar als het verschonen vanwege haar spasme 10 minuten langer duurt, dan wordt deze 10 minuten gezien alst bovengebruikelijke zorg.

 

Intieme persoonlijke verzorgende handelingen

Als een kind van 12 jaar of ouder aangeeft dat zij geen intieme persoonlijke verzorgende handelingen van de ouder wil ontvangen, dan kan deze zorg worden geïndiceerd.

 

Aftrek bovengebruikelijke zorg

Er zijn gemeenten die per dag één uur bovengebruikelijke zorg van de indicatie aftrekken. De zogenoemde ‘Eigenrisico regel’. Dat mag niet. De hoogste bestuursrechter heeft in 2014 al in een uitspraak bepaald dat alle bovengebruikelijke zorg indiceerbaar is en er geen aftrek mag plaatsvinden.

 

DE GEMEENTE MAG NIET STANDAARD 1 UUR PER DAG VAN DE INDICATIE AFTREKKEN

 

 


Veelgevraagd

 

Wat is bovengebruikelijke zorg?

 

Wat staat er in de tabel ‘gebruikelijke zorg’ van het CIZ?

 

Mag de gemeente 1 uur bovengebruikelijke zorg per dag van de indicatie aftrekken?