Gemeentelijk beleid


De Jeugdwet is een kaderwet. Dat houdt in dat de Jeugdwet alleen maar de grenzen van de wet aangeeft. Bijvoorbeeld voor wie de Jeugdwet is bedoeld en welke zorg en ondersteuning de gemeente moet aanbieden. Uw gemeente bepaalt zelf hoe zij de Jeugdwet wil uitvoeren. Hierdoor kunnen er tussen gemeenten verschillen ontstaan.

 

Elke gemeente legt haar beleid vast in een beleidsplan, een Jeugdverordening, beleidsregels en verschillende (interne) werkvoorschriften. In deze stukken staat hoe de Jeugdwet door uw gemeente wordt uitgevoerd. Welke maatwerkvoorzieningen zijn er bijvoorbeeld beschikbaar en waar moet u een aanvraag indienen? De Jeugdverordening, het beleidsplan en de beleidsregels staan op de website van uw gemeente.

 

HET GEMEENTELIJK BELEID MAG NIET IN STRIJD ZIJN MET DE JEUGDWET

 

Uiteraard mogen de regels van uw gemeente niet in strijd zijn met landelijke wetten, zoals de Jeugdwet of de Algemene wet bestuursrecht. Zo mag de gemeente niet bepalen dat mensen met een hoog inkomen niet voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komen. Immers, de wet maakt geen onderscheid tussen burger met veel of weinig geld.

 


Veelgevraagd

 

Wat staat er in de Jeugd beleidsregels?

 

Mag de gemeente een PGB voor ouders weigeren?