Wat is een individuele voorziening?


De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de hulpvraag van u of uw kind op te lossen. Eén van de voorzieningen is een voorziening die alleen voor uw kind is bedoeld. Bijvoorbeeld hulp bij het aankleden of wassen van uw 14-jarige zoon als hij dat zelf niet kan. 

 

Vormen van jeugdhulp

Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp waar gemeente verantwoordelijk voor is. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Enkele voorbeelden van jeugdhulp:

 

Ambulante jeugdhulp
Bij ambulante jeugdhulp ontvangt u thuis hulp als er problemen zijn in het gezin. Bijvoorbeeld als er ruzie is tussen kinderen en ouders. Of als kinderen spijbelen of licht depressief zijn.

 

Pleegzorg
Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Eigen familie en bekenden kunnen een kind ook opvangen. Deze vrijwillige pleegzorg komt tot stand in overleg tussen ouders, het kind en hulpverleners. De gemeente moet goedkeuren.

 

Jeugdzorg voor jongeren met een beperking
De groep jeugd met een beperking is heel divers. Het gaat om kinderen en jongeren met bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, chronische ziekte of psychiatrische aandoening, bijvoorbeeld autisme.

 

Ondertoezichtstelling en voogdij
Ondertoezichtstelling en voogdij zijn jeugdbeschermingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn alleen mogelijk na een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en een beslissing van de kinderrechter. Een gecertificeerde instelling voert de maatregel uit.

 

 

Een vertrouwenspersoon kan u ondersteunen bij de aanvraag van een individuele voorziening.

 

 


Veelgevraagd

 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

 

Welke jeugdzorg wordt niet door de gemeente gegeven?

 

Waar moet ik jeugdhulp aanvragen?