Het ondersteuningsplan


Na het keukentafelgesprek sluit de gemeente het onderzoek af en stelt een ondersteuningsplan op. In een ondersteuningsplan staat welke beperking of handicap uw kind heeft en welke hulp en/of ondersteuning er nodig is. In een ondersteuningsplan staat bijvoorbeeld welke zorg gebruikelijk is en welke niet. Het ondersteuningsplan wordt door u en de gemeente ondertekend en regelmatig geƫvalueerd.

 

ONDERTEKEN HET ONDERSTEUNINGSPLAN PAS ALS U HELEMAAL TEVREDEN BENT

 

Aandachtspunten ondersteuningsplan:
– Kijk goed of alle zorg en/of ondersteuning die uw kind nodig heeft goed staat beschreven.
– Heeft de gemeente alle bovengebruikelijke zorg in kaart gebracht?
– Staat de mantelzorg goed omschreven?
– Is het u duidelijk wat u moet doen als uw mantelzorger uitvalt?
– Neem het ondersteuningsplan door met uw partner, vertrouwenspersoon of iemand anders die uw kind goed kent (leerkracht). Misschien heeft hij/zij nog aanvullingen.
– Neem contact op met het juridisch loket of Belangenbehartiger.nl als u juridische vragen hebt.
– Onderteken het ondersteuningsplan pas als u het volledig met de inhoud eens bent.

Let op: er zijn gemeenten die het ondersteuningsplan als besluit zien. Als u het niet eens bent met het ondersteuningsplan. moet u binnen 6 weken bezwaar aantekenen..

 

Als de gemeente vindt dat uw kind een maatwerkvoorziening nodig heeft, dan staat dat ook in het ondersteuningsplan beschreven en zal de gemeente een formeel besluit afgeven. De gemeente gebruikt het ondersteuningsplan vaak om het formele besluit mee te onderbouwen.

 

Niet eens met het ondersteuningsplan?

Mocht u het niet eens zijn met het ondersteuningsplan, dan moet u dat meteen aan de gemeente doorgeven en vragen om uw bezwaren in het ondersteuningsplan vast te leggen. Mocht dit niet mogelijk zijn en verplicht de gemeente u het ondersteuningsplan te ondertekenen, dan kunt u dit ‘onder protest’ doen. Dit doet u door de woorden ‘onder protest’ duidelijk bij uw handtekening te zetten.

 

Pas als de gemeente een formeel besluit heeft afgegeven, kunt u bezwaar aantekenen.

 

 


Veelgevraagd

 

Wat moet ik doen als ik het niet (helemaal) eens met het ondersteuningsplan ben?

 

Moet de gemeente in uren en minuten indiceren?

 

Mag de gemeente 1 uur bovengebruikelijke zorg per dag van de indicatie aftrekken?