Het onderzoek


Nadat u een aanvraag heeft ingediend, zal de gemeente moeten onderzoeken of er jeugdzorg ingezet moet worden. De meeste gemeenten houden een ´keukentafel´ gesprek, waarin zij met u nagaan wat de hulpvraag is en hoe deze kan worden opgelost.

 

Wijze van onderzoek

De hoogte bestuursrechter heeft in een uitspraak aangegeven hoe de gemeente uw hulpvraag moet onderzoeken. De gemeente zal eerst de hulpvraag van u en uw kind, de aard van de problemen en de stoornissen van uw kind moeten vaststellen. Pas daarna kan de gemeente bepalen welke hulp nodig is en wat daar de omvang van is. Bijvoorbeeld 3 uur hulp bij het wassen en aankleden van uw kind.

 

Als de gemeente alles in kaart heeft gebracht, kunnen zij kijken welke oplossingen er zijn. Wat is bijvoorbeeld de gebruikelijke hulp van de ouders of welke hulp willen de opa en oma als mantelzorg leveren. Mocht blijken dat er dan nog steeds hulp of ondersteuning nodig is, dan zal de gemeente jeugdhulp moeten geven.

 

Keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek is vooral belangrijk om samen met de gemeente na te gaan welke oplossingen er voor uw hulpvraag zijn. De volgende onderwerpen komen tijdens een keukentafelgesprek aan bod:

 

Sociaal netwerk/mantelzorg

De gemeente zal vragen of uzelf, opa’s en oma’s, ooms en tantes of andere vrienden en bekenden de bovengebruikelijke zorg willen geven. Deze vorm van mantelzorg moet wel structureel zijn. Dus geen losse afspraken over af-en-toe een logeerpartijtje. Bedenk ook goed wat dit voor u en de rest van het gezin betekent.

 

Mantelzorg is niet verplicht

 

Als u afspraken maakt over hulp of ondersteuning van anderen, zorg er dan voor dat er een ‘back-up’ is. Waar kan u naar toe als opa of oma opeens in het ziekenhuis ligt? Kunt u iemand anders inschakelen of zal de gemeente iets moeten regelen?

 

Gebruikelijke hulp

De gemeente zal moeten onderzoeken welke zorg van uw kind gebruikelijk is en welke zorg niet. Voor kinderen van drie jaar oud is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat u ze nog helpt met wassen en aankleden. Voor een kind van twaalf jaar is dat niet meer gebruikelijk. Voor gebruikelijke zorg kunt u geen jeugdhulp krijgen.

 

Voorliggende voorziening

Vervolgens wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden vanuit andere wetten (voorliggende voorzieningen). Als uw kind bijvoorbeeld 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig heeft, dan valt uw kind mogelijk onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De gemeente zal u dan naar het CIZ doorverwijzen. Overigens blijft de gemeente verantwoordelijk voor de benodigde zorg, totdat het CIZ een Wlz-indicatie heeft afgegeven. De gemeente zal tot die tijd de zorg in een indicatiebesluit moeten vastleggen.

 

Algemene voorziening

De gemeente zal ook onderzoeken of er een algemene voorziening is die de belemmeringen kan oplossen. Een algemene voorziening is een voorziening die voor álle burgers – dus met en zonder beperking of handicap – toegankelijk is, bijvoorbeeld activiteiten in een buurthuis.

 

De gemeente mag geen onderzoek doen naar de financiële situatie van de ouder(s)

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, heeft de hoogste bestuursrechter bepaald dat de gemeente de financiële situatie van de ouders niet bij het onderzoek mogen betrekken. Veel gemeente dachten dat dit ingevoerd omdat zij dachten dat dit onder het ‘probleemoplossend vermogen’ van een gezin zou vallen. (zie uitspraak Centrale Raad van Beroep)

 


Veelgevraagd

 

Waar moet ik jeugdhulp aanvragen?

 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

 

Wat is bovengebruikelijke zorg?