Passende jeugdzorg


Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin.

Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Door die verplichting, de jeugdhulpplicht, moeten gemeenten in ieder geval de jeugdige adviseren welke hulp het beste past, samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen en zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

 

Passende jeugdzorg

Allereerst zal de gemeente onderzoek moeten doen naar de hulpvraag van de ouders en het kind, de aard van de stoornissen en problemen en de hulp die (naar aard en omvang) nodig is om de problemen op te lossen. Als de ouders en het kind niet zelf het probleem kan oplossen, zal de gemeente een voorziening vanuit de jeugdzorg moeten treffen.

 

Met de gekozen voorzieningen moet uw kind is staat zijn om:

a. gezond en veilig op te groeien;

b. te groeien naar zelfstandigheid, en

c. voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren.

 

De gemeente zal hierbij rekening moeten houden met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van uw kind. Het belangrijkste criterium is: de geboden jeugdhulp moet passend zijn voor uw kind!

 

Resultaatsverplichting

De individuele voorziening is een resultaatsverplichting, dat wil zeggen dat de gemeente er alles aan moet doen om de resultaten (gezond en veilig opgroeien, groeien naar zelfstandigheid en voldoende zelfredzaam zijn om maatschappelijk te participeren) te behalen. In het indicatiebesluit zal de gemeente dat goed moeten onderbouwen. Het is onvoldoende om simpelweg te verwijzen naar een algemene voorziening die niet aansluit bij de individuele situatie van uw kind.

 

Vertrouwenspersoon

Bij de aanvraag voor jeugdhulp kunt u zich (gratis!) laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon. De gemeente is verplicht u hierop te wijzen. Als u gebruik wil maken van een vertrouwenspersoon kunt u contact opnemen met uw gemeente.

 


Veelgevraagd

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente?

 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

 

Welke jeugdzorg wordt niet door de gemeente gegeven?