Voor wie is de Jeugdwet?


De Jeugdwet is in principe voor alle jongeren tot 18 jaar of hun ouders of verzorgers die vragen hebben over opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen of daarbij ondersteuning nodig hebben. De gemeente is verplicht om voldoende kwalitatief goede jeugdzorg aan te bieden en deze zo nodig 24 uur per dag op een laagdrempelige en herkenbare manier aan te bieden.

 

Daarnaast heeft de gemeente de plicht om preventief op te treden en kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit te voeren.

 

Uitzonderingen

De volgende vormen van zorg vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente:
– kinderen met een indicatie voor intensieve kindzorg (IKV) met grondslag Lichamelijk Gehandicapt vallen onder de Zorgverzekeringswet. Deze kinderen hebben na behandeling in een ziekenhuis medisch specialistische verpleging nodig. Het zijn ernstig zieke kinderen met vaak een levensbedreigende ziekte;

 

– kinderen die verpleging nodig hebben, moeten zich ook voor deze zorg wenden tot de zorgverzekeraar. Het kan zijn dat zij nog andere vormen van ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze zorg wordt wel door de gemeente verstrekt;

 

– kinderen van wie vrijwel zeker is dat zij zich niet kunnen ontwikkelen tot een niveau waarop zij met ondersteuning zelfstandig kunnen wonen, vallen onder de Wet langdurige zorg. Het gaat hier om kinderen die permanent toezicht nodig hebben of 7×24 uur zorg en/of die zijn ge├»ndiceerd in een hoog zorgzwaartepakket;

 

– persoonlijke verzorging vanwege een medische aandoening. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet.

 


Veelgevraagd

 

Waar moet ik jeugdhulp aanvragen?

 

Wat doet een vertrouwenspersoon?