Wat is de Jeugdwet?


De jeugdwet is vanaf 1 januari 2015 veranderd waardoor de gemeente voor (bijna) alle zorg voor jongeren tot 18 jaar verantwoordelijk is. Het gaat bijvoorbeeld om de persoonlijke verzorging van uw kind of om dagbesteding die het bij een zorgaanbieder krijgt, maar ook om het verstrekken van hulpmiddelen als een woningaanpassing of een rolstoel.

 

De gemeente heeft de plicht om alle vormen van jeugdhulp te geven. Zoals ondersteuning bij gezinnen met problemen, bescherming van kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd en het bieden van jeugdhulp en ondersteuning aan kinderen met een handicap of beperking.

 

De aanvraag voor ondersteuning verloopt grotendeels hetzelfde als bij de Wmo. Net als bij de Wmo heeft de gemeente de plicht om een kind alle zorg en ondersteuning te geven die hij of zijĀ  – gelet de ondersteuningsbehoefte – nodig heeft. Daarnaast hebben ouders en jongeren recht op onafhankelijke ondersteuning. In de jeugdzorg wordt deze ondersteuning door een vertrouwenspersoon gegeven.

 

EEN VERTROUWENSPERSOON GEEFT GRATIS ADVIES EN INFORMATIE

 

Op de website van uw gemeente staat waar u jeugdhulp moet aanvragen. De website van uw gemeente is meestal www.UWGEMEENTE.nl. Bijvoorbeeld www.utrecht.nl.

 

Vertrouwenspersoon
Net als in de Wmo heeft u recht op gratis onafhankelijke ondersteuning, iemand die u kan adviseren bij de aanvraag van een maatwerkvoorziening, het opstellen van een persoonlijk of PGB plan. Elke gemeente is verplicht om een vertrouwenspersoon aan te bieden.

 


Veelgevraagd

 

Waar moet ik jeugdhulp aanvragen?

 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

 

Welke jeugdzorg wordt niet door de gemeente gegeven?