Wat is een besluit?


 

De gemeente neemt een besluit als het onderzoek is afgerond. Het besluit is een schriftelijke beslissing van de gemeente, waarin zij aan u uitlegt wat er is besloten. In het besluit staat bijvoorbeeld wat voor voorziening uw kind krijgt.

 

Motivering

De gemeente moet een besluit goed motiveren, door u uit te leggen waarom uw kind met deze maatwerkvoorzieningen voldoende wordt gecompenseerd. Ook als uw kind geen voorziening krijgt, zal de gemeente moeten uitleggen waarom dat zo is. Als de gemeente dat niet doet, kunt u hiertegen bezwaar maken.

 

PGB

Als u een PGB hebt aangevraagd, dan staat er in het besluit of u een PGB krijgt toegekend en wat de hoogte van het PGB is. Mocht u niet voor een PGB in aanmerking komen, dan zal de gemeente moeten uitleggen waarom zij daartoe heeft besloten. Met een PGB moet u in staat worden gesteld om de maatwerkvoorziening inclusief eventuele bijkomende kosten als verzekeringen of reparatiekosten, aan te schaffen.

 

ALS U HET NIET EENS BENT MET HET BESLUIT VAN DE GEMEENTE, KAN BELANGENBEHARTIGER.NL U HELPEN BIJ HET INDIENEN VAN EEN BEZWAARSCHRIFT

 

 


Veelgevraagd

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente?

 

Wat kan Belangenbehartiger.nl voor mij doen?

 

Moet de gemeente in uren en minuten indiceren?