Jeugdwet indicatiestelling


 

Datum uitspraak : 1 mei 2017
Rechtbank : Centrale Raad van Beroep
ECLI-nummer : ECLI:NL:CRVB:2017:1477
Korte samenvatting : (on)Zorgvuldig onderzoek
Download ECLI_NL_CRVB_2017_1477

Datum uitspraak : 22 januari 2014
Rechtbank : Centrale Raad van Beroep
ECLI-nummer : ECLI:NL:CRVB:2014:134
Korte samenvatting : Van bovengebruikelijke zorg mag geen uur worden afgetrokken
Download:  : ECLI_NL_CRVB_2014_134 aftrek 1 uur bgz

Datum uitspraak : 18 maart 2020
Rechtbank : Rechtbank Rotterdam
ECLI-nummer : ECLI:NL:RBROT:2020:2333
Korte samenvatting : Jeugdwet kent geen meldingsfase. Directe aanvraag volgens Awb
Download : ECLI_NL_RBROT_2020_2333 Geen meldingsfase
Datum uitspraak : 20 november 2019
Rechtbank : Centrale Raad van Beroep
ECLI-nummer : ECLI:NL:CRVB:2019:2362
Korte samenvatting : Indien gezin voldoende probleemoplossend, dan geen pgb ouder
Download : ECLI_NL_CRVB_2019_2362 Draagkracht gezin en pgb ouder
Datum uitspraak : 26 mei 2021
Rechtbank : Centrale Raad van Beroep
ECLI-nummer : ECLI:NL:CRVB:2021:1327
Korte samenvatting : Gemeente mag geen inkomensonderzoek naar ouders doen
Download : ECLI_NL_CRVB_2021_1327 geen inkomenstoets in Jeugdwet