Wmo 2015 pgb


 

Datum uitspraak : 17 mei 2017
Rechtbank : Centrale Raad van Beroep
ECLI-nummer : ECLI:NL:CRVB:2017:1803
Korte samenvatting : Verschil in tarieven in Verordening
Download ECLI_NL_CRVB_2017_1803 tariefdif

Datum uitspraak
Rechtbank
ECLI-nummer
Korte samenvatting
Download: 

Datum uitspraak
Rechtbank
ECLI-nummer
Korte samenvatting
Download

Datum uitspraak
Rechtbank
ECLI-nummer
Korte samenvatting
Download