Wmo 2015 pgb


 

Datum uitspraak : 17 mei 2017
Rechtbank : Centrale Raad van Beroep
ECLI-nummer : ECLI:NL:CRVB:2017:1803
Korte samenvatting : Verschil in tarieven in Verordening
Download ECLI_NL_CRVB_2017_1803 tariefdif

Datum uitspraak : 26 februari 2020
Rechtbank : Centrale Raad van Beroep
ECLI-nummer : ECLI:NL:CRVB:2020:45
Korte samenvatting : Gemeente mag tarief ZIN hanteren, wel bestedingsvrijheid
Download:  : ECLI_NL_CRVB_2020_456 PGB bestedingsvrijheid