De gemeente is te laat met de beslissing op mijn bezwaarschrift. Wat kan ik doen?

december 24, 2018

Als de gemeente te laat is met het beslissen op een bezwaarschrift zijn er drie juridische procedures die u al dan niet tegelijkertijd zou kunnen opstarten.

 

Ten eerste kunt u volgens de wet Dwangsom de gemeente in gebreke stellen. De gemeente zal vervolgens binnen veertien dagen een beslissing moeten nemen. Doet zij dat niet, dan is de gemeente een dwangsom verschuldigd.

 

Een tweede mogelijkheid is om bij de rechtbank beroep aan te tekenen wegens ‘het niet nemen van een besluit’. Dit heeft alleen zin als de gemeente kenbaar heeft gemaakt dat zij (voorlopig) geen beslissing gaan nemen. Op het moment dat de gemeente wel een beslissing op uw bezwaarschrift heeft genomen, zal het beroep verder niet in behandeling genomen worden.

 

De derde juridische procedure is het aanvragen van een voorlopige voorziening. Dat heeft alleen zin als er sprake is van een spoedeisend belang.

 

Naast deze juridische procedures, kunt u ook een klacht bij de gemeente indienen.