Hoe lang duurt het voordat de gemeente een besluit moet nemen?

december 24, 2018

De gemeente moet binnen een ‘redelijk’ termijn een beslissing op uw aanvraag nemen. Doorgaans is dat acht weken, tenzij in de betreffende wet een ander beslistermijn wordt genoemd. Zo heeft het CIZ zes weken om een Wlz-indicatie af te geven en moet de gemeente – na een zes weken durende ‘meldingsfase’- binnen twee weken op een Wmo-aanvraag beslissen.